سرویس و تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور

DIESEL GENERATOR

متخصص نصب ، تعمیر و نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور

سرویس و تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتور

سرویس

کنترل دوره ای برای حفظ عملکرد مطلوب سیستم

تعمیرات

تعمیرات کامل و استاندارد با تجهیزات مدرن با نفرات مجرب

نصب

نصب کلیه برندهای مختلف بصورت کامل

راه اندازی

استارات و راه اندازی تست کامل

سرویس صحیح و به موقع دیزل ژنراتور ها علیرغم وجود بار مالی سبب کاهش و حتی از بین رفتن هزینه های تعمیر در بلند مدت می‌گردد.

با تجربه در سرویس و تعمیر و نگهداری دیزل ژنراتورهای موجود در بازار ایران

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

بازرسی عمومی

خدمات روانکاری

سرویس سیستم خنک کننده

خدمات سیستم سوخت

سرویس و آزمایش باتری

نگهداری پیشگیرانه برای ژنراتورهای موتور دیزلی نقش اساسی در به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان این سیستم های آماده به کار دارد

شبکه برق امروزی برق قابل اعتماد را به میلیون ها خانه و مشاغل منتقل می کند. با این حال ، خرابی های الکتریکی که بر مناطق بزرگ جغرافیایی تأثیر می گذارند ، به دلیل تکرار توفان ، سیل یا خرابی تجهیزات اصلی ، به طور مکرر روی می دهند.